Khớp nối

Contact Contact Us

Fax:0084-024-66644590

Tel:0084-024-66644591

Email:sales@big-tree.vn

Add:Số 37, ngõ 209, ngách 173/37, đường An Dương Vương, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

MIYOSHI Khớp nốiS D H B BD HS HSD M MS HJ HJD BRGX SPS SPSS S-GX HJ-GX B-GX

S-6
S-8
S-10
S-12
S-14
S-16
S-18
S-20
S-22
S-25
S-30
S-35
S-40
S-45
S-50
S-60
B-6
B-8
B-10
B-12
B-14
B-16
B-18
B-20
B-22
B-25
B-35
B-40
B-45
B-50
B-60
K-10
K-12
K-16
k-20
k-25
k-30
M-2 2.5 3 3.5 4 4.5 5.5
HJ-6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 30
HJD-6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 30
BR-6 8 10 12 14 16 20 22 25
S-6GX
S-8GX
S-10GX
S-12GX
S-14GX
S-16GX
S-18GX
S-20GX
S-22GX
S-25GX
S-30GX
H-6GX
H-8GX
H-10GX
H-12GX
H-16GX
H-20GX
H-25GX
H-30GX
B-6GX
B-8GX
B-10GX
B-12GX
B-14GX
B-16GX
B-18GX
B-20GX
B-22GX
B-25GX
B-30GX
HJ-6GX
HJ-8GX
HJ10GX
HJ12GX
HJ-14GX
HJ-16GX
HJ-18GX
HJ-20GX
HJ-22GX
HJ-25GX
HJ-30GX
K-10GX
K-12GX
K-16GX
K-20GX
K-25GX
K-30GX
S-6P
S-8P
S-10P
S-12P
S-14P
S-16P
S-18P
S-20P
S-22P
S-25-
S-30P
H-6P
H-8P
B-10P
HJ-8P
K-10P
K-20P
HS-12P
KL-7
KL-20
KL-30
KL-45
KL-70
KL-110
KL-150
KL-300
KFD-7
KFD-20
KFD-30
KFD-45
KFD-70
KFD-110
KFD-150
KFD-300
B-20-PS
B-22-PS
B-25-PS
B-30-PS
Y-4
Y-5
Y-8
Y-10
Y-12
Y-14
Y-16
Y-18
Y-20
Y-24
NX-6
NX-9
NX-10
NX-12
NX-14
NX-16
OX-6
OX-8
OX-10
OX-12
OX-14
OX-16
ZA-0303
ZA-0404
ZA-0403
ZA-0505
ZA-0504
ZA-1010
ZA-1212
ZA-08KN
ZA-10KN
ZA-12KN
ZA-16KN
ZA-20KN
ZA-25KN
ZA-30KN