Hộp giảm tốc

Contact Contact Us

Fax:0084-024-66644590

Tel:0084-024-66644591

Email:sales@big-tree.vn

Add:Số 37, ngõ 209, ngách 173/37, đường An Dương Vương, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

NISSEI Máy Giảm tốc

NISSEI Máy Giảm tốc


G3F18N025-CTB010NA
F2S15N015-CTMR60WT  380V/50HZ
G3L28N025-CTM075WS
G3L28N100-CTB020NA
GFM-15-15-T90
GFMN-18-80-T90
H2LB-28R-50-T040 0.4KW 4P 1:50
H2LB-40R-300-T040
400W :1:75
F2S25N020-CTM020WA,,:F3S25N20-CNM020TWCT(,2)
A100-D45
F2S30N025-CTM040WA
F2S45N060-CTM150WSXTZ
A100-D90
A200-D90
A200-D90(A100-D45)OUTPUT:DC1A
F2SB-25-20-T020A CCC:F3S25N020-CTB020NA
F2SB-25-50-T020A-TZ
F2S15N030-CTMR90WT
F2S15N030-CTMR40WK
F2SM-12 40 S25W4
F2S15N060-CTB060NN
F2S15N120-CTMR90NN
F2SM-12-60-T40
F2S15N200-CTBR40WCX S/N:15366653001
F2S15N240-CTMP40WT
F2SM-15-100-T60EK
F2S15N60-CTMR90WT
F2SB-12-60-T60 
F2S-30-30-040
F2SB-20-25-T010A3C:F3S20N025-CTB010NA
F2SB-20-25-T010WA3C:F3S20N025-CTB010WA 380V/50HZ
F2SB-30-50-T040A-TZ

About