Động cơ

Contact Contact Us

Fax:0084-024-66644590

Tel:0084-024-66644591

Email:sales@big-tree.vn

Add:Số 37, ngõ 209, ngách 173/37, đường An Dương Vương, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

MITSUBISHI MOTOR

Tập đoàn sản phẩm công nghiệp Mitsubishi Electric FA MITSUBISHI GEARED Motor

TYPE: GM-S GM-D GM-LJ GM-J2 GM-SSY GM-SHY GM-DY GV-SGV-SSY GV-SHY GM-SB

GM-SF GM-SFB GM-SSY GM-SSB GM-SFSB GM-SZ GM-SZB GM-SZF GM-SZ