Bơm

Contact Contact Us

Fax:0084-024-66644590

Tel:0084-024-66644591

Email:sales@big-tree.vn

Add:Số 37, ngõ 209, ngách 173/37, đường An Dương Vương, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Terada BƠM

Terada BƠM

O
OL
OH
MP
MPJ
P
CMP
CO
CF
HP
S
SA

HP-200  100V50HZ/60HZ S/N:07413
OH-3  40A L50L/MIN 9M 0.75KW  200V  50HZ  4P 、:PC200  :SUS420J2
C01-007(:TW351)  25A  50L/MIN  18M  0.75KW  200V 50HZ  2P  、:CSC13  :SUS304
C10-50.7H  25mm  0.75kw  200V  50HZ  2P :CSC13/SUS304
MPJ5-62.21R 2.2KW  3600r.p.m 380V/60HZ
40-PH 1.5KW 380V 50HZ 4P
40-PH 380V/50HZ 1.5KW 4P
MPJ6-53.71F
HP-200 :25mm :100V :220/300W :50/60HZ
MP(MP-32)70 042010 51
EA103-14.28.25/010100499
OL-3G 0.4KW 200V 50HZ S/N:07X30
EA103-14.28.25/010100499 #60
MP(MP-32)7004201051 #12
SG-150C 150W
HPT3-0071R 200V 50HZ
CO-3 :40mm 0.4KW 4P 380V 50HZ
MP3N-0041T S/N:SB1476
CS-250TL-200V-50HZ
O-1G()
OL-3G()
MPT2-0041T#60
CX-750 50mm,9.5 7.0M,750W,120 240l/min S/N.03Y18
O-1M S/N.SH703
OH-7 11KW S/N:SG6680
O-3MT 0.4KW 4P 380V 50HZ S/N:SH704
0-1M 0.2KW 4P 380V 50HZ S/N:SH703
MP3N-0041T(1-1 1/2)
COM-1 200V 0.4KW
O-5M 1.5KW 200V 50HZ,。
O-5M 2.2KW 200/220V 60HZ,,。
COM-1
OH-3
TSJM2-40X40M51.5 1.5KW 380V/50HZ S/N:TM79
VVC5-62.2-500 200V 50HZ
MPT3-0071R  3PH200V/50HZ S/N:09306
MP2N0021-T ,MP2N-0021R  100V 50HZ
CS-750 380V 50HZ
CS-400T 380V 50HZ
PX-250T,:40mm,:0.04 ---0.17m3/min,250W,:6.0---2.0,380v,50Hz
CMP1-50.2R 0.25KW 200V 50HZ
O-IG 0.2KW
MP4N-0071 0.75KW 220V 50HZ M/N:05412
MP2N-0021R  100V 50HZ
CSL-100L  100V/50HZ
CS-750L 200V/50HZ
HP-50

About