Động cơ

Contact Contact Us

Fax:0084-024-66644590

Tel:0084-024-66644591

Email:sales@big-tree.vn

Add:Số 37, ngõ 209, ngách 173/37, đường An Dương Vương, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

ATB Động cơ điện

807194979H0004
RF0.009/4-77 7163867 20015 0.18KW
31655 843-7 CAF 90L/2B-12
4081
AFV63/4A-11 0.09KW
AF 71/4B-7  50086020×0015 /0203 334847
3-Mot 7697773F BRFU 0.37/6~7 P/m/Z 1.6-2.4A 346-440V 1055~1135/min 0.5KW
SRBFU0.09/2-B31R 220V 0.04KW 2600rpm
CD 180 M-2
CD 132 M-4
AF 71/4B-7 0.37kw
CD 180M-2  22KW
CD 132M-4  7.5KW
3-MOT CD132M-4  7.5KW 1440MIN IP55
AF 90L/2D-12 220/240V 2.8KW 50HZ  :208800001H0009
ATB-CH40/25K/ATN4
ATB-CH40/10K/ATN4
AFV63/4B-7 n1370rot/min 230/400v50Hz0.18kwcos0.70I P54
AF-71/4B-7 3---Mot/1 215638804h0036/0310  339594 Th.CI.F IP54EN 60034 380-415/220-240  1420/MIN 50HZ 440-480/225-277V  1730/MIN 60HZ 0.37KW 1.10/1.90A
AF71/4B-7 NO:215638804 H0036/0310 339594 0.37KW
CD160M1-2 11KW 690V/3ph/50HZ/2 poles/B5 EEX de Ic T4 IP56
BD63K-2
AF71/48 7 202856801-0045/E10 336663
3-MOT63 7997738H 036  AFU63/4D-7Q  /W03  329825  400/230V 0.18KW IP54 50HZ EN.60034
SRFT0.09/4-B52 HELPMAN-Nr:300865 380/220v 0.09kw 1350/1610 rpm 50/60hz
KL4-0080 WP0315-221/VTU 26.000 KNM NR.960504/01 n1 261-2475r/min
BK uu90M/4B-12 3KW 380V 1440r/min
AF63/4C-7  20233130H0068  IZ09 376108  EN60034
AFV63/4B-7 0.18KW 400V/230V 50HZ 1370RPM IP54
S2CAHM04350PV 100-230V250W350I/H
LF 56/4B-11  Z12 384415    203235001X0112  EN60034 IP55 50/60HZ
AF71/6B-7 3 Mot 71 100557101H0015/Z02 336287 0.25KW 925/min
AF 132S/4A-11 202006201-1
OS/2H-12,1.5KW
112M/4D 11L IMB6
AF71/4B-11 (0.37KW380V1A 1400rpm
LF80/4K-11 (0.75KW380V1.8A 1410rpm
Three-phase-motor r CD90L2-4 380V/50HZ ATEX-Category 2G E018119.61
AF 63/4C-7 208988501H0184/0112376108
AF 90L/21-12 211519801X 0002
NF 80/8B-11 211671601H 0021
CD 160M-4,11KW,380V,468760005
3 MOT80 LF80/6Q-12/Z08 0.55KW NR:383098
ABF7174C-7RQ 0.3KW 50HZ 230V
ATB-CH40/10K/AIN4
AF71/4A-7 0302339963
3MOT CD63L-4X Nr:520836001H
AF71/4A-7 0302339963 0.25KW 230/400V 50HZ HEYNAU 69101.12114
3~mot 132S 213081001-1 AF.132S/2F-11 IM85 IP55 346-440V 5.5KW 2900 1/min
YAF 100L/2A-11 380V 3KW 2880rpm
Z32-161250HZP(KW) 1.5P (BAR)2.70(M3/N)6Y(MM3)1.0G(KG/M3)1000
AF132M/4D-11L、10.5KW、1440R/MIN、400V、21/36A、、B3、IP55
A112M/4L-11L  3139153-28
LF 80/6Q-12
CD80K-4,0.55KW no.480820
CD112M-4,4.4KW no.480825
CD100L2-4,3KW no.480821
RFT 3/4-75 400V 50Hz; HAWE Material No.4714 8062 00
CD80K-4
CD112M-4
CD100L2-4
ART-NR:13624; 1.5KW 50/60HZ IP55 F
AF71/4B-7 0.37KW 380VAC 1420RPM 4P
NF80/8B-11 216582801H0001/0305381708
AF 112M/6/4L-11L S/N:219742501-4 IP:55 50HZ 1.6/3.2KW 690V
NF80/4H-13+E2  SN:9843240
VAF-132M/2C-11I  NO:3965614-38
NF80/4B-11 0.75KW NR:362171 pump type::ZM2203-s1+100
EAF 80/2A-11 IP:54 380-420/220-240V 0.75KW 50HZ
3-MOT 56 500035211X0007  LFU-56/2D-11  1207 551/27  Kunden-nrd.5344  s2-5min  EN60034  0.18kw 2800rpm/min
VAF 132M/2C-11I 296/380V 780/6160/7440rpm 11/14/17 KW Nr.3965614-38 IP55 81/104/126
BD80L-4B No 431334001 50HZ 0.75KW 1400/min
1024 IMP/U-5V KTY 84-130(461733)
PSN 464654
3-MOT 204325301-19(AF100L/4R-12)3.6KW 380V
NF 80/4A-11  NR:405.408.2015-10   0.55KW  1410r/min
AF132S/4A-11  5.5KW
AF90S/2F12/7.9A/406A2850/min2KW(3178212-30)
RZM041120-1500
AF80-4B-11 7163081X  0012 /Y01 412616 IP55 EN60034 380-440/220-254V  0.78  0.55KW 1410/min  50HZ 380-440/220-280V 1.35/2.4A  0.55KW 1710/min 60HZ
Type L56 Y△ 380-420/220-240V 0.035KW cos φ0.77
RFT 3/4-75 1430’/min cosΦ0.78 50HZ 400V 4KW 53-25% TH.CL.F :222663901-6 EN60034
15KW 50HZ 380V 4P 3ф ATB TYPE:CD160L-4F IP66 SEW 1:47.63 EEX DEIICT4 Nm4690
Type L56
Motor-Typ:AF63/2A-7  3~mot 63218897201h0002/0402 327191 380-420/220-240V 0.5-0.55/0.88-0.95A 0.18KW 2860/min 50HZ 400/230V 0.5/0.88A 2860/min 50HZ
CD 132 S2-2
CD132M-4 7.5 380V
CD90L2-4 1.5KW 400V
AF71/6C-7 UN+/-10% THCI.F.IP54 3-MOT 71 7151663 H0018 
MODULE/FOR MOTORNR.216198501-14/477474
MOTOR112M/AF 112M/2A-11 4KW 2870r/min
AF90L/21-12 serial no:500018901-7
AF 100L/4H-12 211074301-8 IMB1S IP55
AF71/2B-7  SN:71 7164719 H0043/Y02
3-MOT 90S 500426901-10 AF 90S/2H-12 IMV18 IP55 2850RPM 50HZ 1.5KW SI Y 380-420V
132M/2C-11 3136749-11 7.5KW
CAF 90L/2D-12L 212862401-1 IMB5 3.0KW 50HZ 380/220V
3~ Mot  SNF 90/4E-11  21277 4201-0006 IP55 IEC 34-5 50/60 Hz Th.CI.F  S1 609076  1.5 KW  ΔV Y: 220/380   Δ A Y: 6.7/3.9 COSΦ : 0.75   1/min: 1390
AFV 63/4B-7 0.18KW 400/230 1370/min
Typ:AF132M/8/4C-11 214562501-3 Nr.:6038044
AF80/2D-11L 1.5KW SER.NO.:7935798H C02
AF90S/8A-12 0.37KW
AFU 63/4D-7Q 400/230V2 0.18KW
IMB5/V1 BG112-1
NF80/4A-11/0.55KW/1410R/MIN,Your Ref.Materail No.:9473-40053
AFU 63/4D-7Q 364-400/200-254 0.18KW B14 1390/1680MIN 50/60HZ 3P
CD 100L1-4
3136290-12  100L/2A-11 IMB3 IP55
:Motor Typ: AF 100L/2C-11S+E2 PSN: 519834 Ma?bild:A17_21M_BL1 (3. Zeile) 2885 U/min 3505 U/min 3.0kw 50/60HZ IMB3 (KK oben
AF 112M/6/4L-1L 226055402-2
AF 132M/8/4C-11 226055401-37
AF180L/4D-14L  26.4KW IP55 380V/420/50HZ
AF 180L/4D-14LS+E2
E-Mot.IMB5/V1 BG 90L-1
221218501H/0004/71/4B-11/0.37KW
:2
AF100L/4H-12 2.2KW Y/400/230V 1405r/min 50HZ 4.8/8.3A IMB15 IP55 3130279-20; oil pump:1059-35 24990 8 1420r/min
:BD80M2-4B 0.75kw No.:500185008
90L/21-12 2.2kw 5.8/10A
132M/8/4C-11
EAFT 71/2B-7 HAWE's Artikelnr. "4714 8059 00"
4714 8059-00 400V/50Hz
221218501H/0004/NF71/4B-11/0.37KW
222343801-0029/SNF90/4F-11/1.5KW
YE18MKL/T1AF 63/2C-7 0.5KW、380V、2820rpm、1.4A  :222218301H0051 /0503 373444
178-AA22E-AMXA+1FX; MOTOR-071-C11BAXA1
NF80/4A-11 0.55KW IP55 50HZ
ABFT71/4A4-7R; HELPMAN-Nr.300820
AF71/4C-7,0.45KW,1410r/min,380/220
3-MOT 63 20082460IH 0002 AF63/4B-7 1Z07361079
109873/0004H DE 160 M2 TWS HW
AF63/8B-7/P07  34103
3392107-4 BVAF 112M/21-11 IMB5 IP55
AF71/6C-7 UN+/- IP54 FN60034 380-415/220-240V
A112M/2H-11 01067073-13 IP55 400/230V 50HZ 4.0KW 2855rpm
VNF 80/4M-11 0.6KW 50HZ NO.214719611H0007
IMB35 BG132M-3
6038202 IMB5/V1 BG112-1
6038043 IMB35 BG132M-3
90L/21-12  2.2KW
AF63/4B-7/S12 318609 7877175H168
Typ:YAF80/4611 Nr.:9843240
AF90L/2C-12 2.2KW 230V 50HZ 285/min IP55 S/N:38066104
AF 100L/4R-12 Nr:204325301-26  3KW  26kg
Motor Typ: AF 100L/4M-12MS+E2/PSN: 522973/Ma?bild: AF27_21M_BL_1
CD-90L2-4 1.5KW 400V 3.3A 50HZ NO:436514
TRIANGLE400/230V 50/60HZ 72W 0.17/0.18A 464654
A132S/2F-11 Nr:01093627-5
PN:461733;0100/300-1024 IMP/U-5V
PN:464654
Motor Typ: A 132S/2F-11S+E2;PSN:  519831
AF71/4C-11 0.55KW 50HZ 400V 1.45A
1024 IMP/U-5V KTY 84-130 461733
IMB35 BG132M-3.5KW-750U 660/720V 3.5-6.0KW
YA112M/2A-21 NR:9155460 PSN:45409511
YA112M/2A-21 NR:9155460 PSN:454095;:A112M/2H-11 part no:487193
132M/4D-11L
AF100L/4H-12 2.2KW IP55 IMB34 202296501-7
AF100L/4H-12 2.2KW IP55 IMB34 202296501-7;HYDAC material No.638242
CD280M-4 NO:473369 001 H 380V 50HZ 168A 90KA 1480RPM COS:0.86,IP55
CD280M-A NO:473369001H 380V 50HZ 90KW 1480RPM
AF132M/2C-11 7.5KW 380V 50HZ 2P
VAF63/4C 7
TYPE:LF80-2B-11 0.75KW 380V/50HZ 2P
YAF 100L/2A-11 (380V 3KW 2880rpm):46952 C05
AF 71/4B-7 0.37KW 380V Y
11KW 3φ380V 50HZ 4P   TYPE:CD160M-4 F IP66    SEW 1:72.88 EExdeIICT4 Nm5240
NF80/8B-11
NF80/48-11 0.75KW 1410r/min
A71/6A-7226416901H0001 0.18KW N=910
YAF100L/4A-12IMB14-C200 2.2/2.64KW 9890357
YAF100L/4A-12IMB14-C200 2.2/2.64KW 9890357;Type:AF 100L/4C-12S+E2;Part no.: U522443 
NF80/8B-11 216582801H0001/0305381708; SKF article no. 248-786.05+140; MOT.AM80NY8 C120B14
ATB206645201H 0020NF80/8B-11/0107     381708 1.2A0.25KW ICL.F IP55
3-MOT 80 206147501-H PF 80/8/4R-12/0106 553638 1.2/1.25A 50HZ 0.22/0.5KW
LF80/4K-11 211581501-0019 IP55 IEC34-5 50/60HZ madein austria
63/2C-11
LF80/8Q-12
CAF 132S/2B-31
3-mot 132S 216710701-19  132S/2B-31 IMB5 IP55 7.5KW S1 2890 1/min
3~MOT 90L 222375101-5 CAF90L/2D-12L/IMB5/IP55/380/220V/6.70/11.5A/50HZ/28040l/min/3.0KW/S1/11KG
3-Mot CAF 90L/20-12L 3KW IMB5 400/230V Nr:224305701-8
AF 90S/2II-12
AF 90S/2H-12 500905201F 0040 1.5KW 380/420V
BVAF 112M/21-11 Nr:3992107-4
220648901-3  CAF90L/2B-12Y 380V 2820 1/min 2.2KW
AF90S/2H-12G Ident No.:0285168
90S/1.5/2-B5 IE2
CD112M-4 4KW IP55 F  No.:487220001
CD112M-4 No.:487220001
3-MOT BD80K-4B No:506649001
3-MOT BD80K-4/2B No:46763900H
BD 80 M1-4B
3-MOT80 ENFY80/4B-11 0.75KW  074236-0004
71 AF71/6B-7 PSN:343758 0.25KW 50HZ
3-MOT 71 AF71/6B-7/0709343758
AF71/6B-7 231973301H0001
RF 30/2-75 :200759302-2
3-MOTOR TPYE:U-DA112MA-D 4.6KW 440V  PH3 60HZ 7.8A 3400RPM NR:BE694408
160L/2F-11 KD.NR.:81815628
90S/4R-31LS 346-440V 50HZ IP55 1.25KW S/N:510109H
TPYE:WU-DA112MA-D 2Pole 3455rpm 4.59kw 440V 60Hz IP55 NR:BE694408
Type:CD 80L-4 No.:485722 002 H
CD 80 M2-4
LF80/2B-11!
A/N:8413080000 b14r2ft100f0.75200-265、346-460V
LF 56/2B-11 0.07KW
AF 90S/8A-12 0.37KW
AF90L/8C-12 2222436301H 0006
AF63/2B-7
3-Mot A112M/2H-11  No:220907001-48
3-Mot A112M/2H-11  No:220907001-48 ;  ART-NO.311005 IE2 112M/B3/3Ph/2p/4
3-MOT 63 501307301H0022  AB63/4C-7Q/0312552846 0.16KW 200/240V
CAF 90L/2D-12L 3168731-8
ART NO:10190
AF71/4B-7/380V/0.37KW/226576701H0040/0605 365873/:IM B3
Elektromotor SRFU 0
3~Mot AF 112M/6/4L-11L 226055402-2 IEC 34-5
3~Mot AF 132M/8/4C-11 226055401-15 IEC 34-5