Động cơ

Contact Contact Us

Fax:0084-024-66644590

Tel:0084-024-66644591

Email:sales@big-tree.vn

Add:Số 37, ngõ 209, ngách 173/37, đường An Dương Vương, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

WEG Động cơ điện

3-132M-2-9.2KW B3 IP55
MOD AGA 315C;355KW 1482RPM 380VAC
MOD:HGF355E 50HZ 450KW 1489RPM 400/690VAC IP55 Nr.122749 09 03
3-225S/M-4 10N0V06 0B46086  380V 50HZ 37KW 200-240V
W21-90S 1.1KW 4P B35L 440V 60HZ IPW55
W21-225M-45KW-4P-B35R AC440V 60HZ IPW55
W21-160L-15KW-4P-B35R AC440V 60HZ IPW55
W21-200L-30KW-4P-B35R AC480V 60HZ IPW55
W21-160M-11KW-4P-B35R AC480V 60HZ IPW55
W21-90S-1.1KW-4P-B35L AC480V 60HZ IPW55
WEG DW 800NA-800
Y160M-4 B5 11KW
OCG 614 GF12-10  220V 90W 1400RPM I=24:1  ser.no:1773941
W21 180L-4P 15KW
W21 160L-4P 11KW
160M-2P 11KW :AL22648 IP55 380V 50HZ 2925RPM
:BL63733
Model: 3~
Model: 3~
160L-4 15KW  1455 380V 28.5AF  IP55  09FEV06BV03903
15KW-4P-160L BR01972
22KW-4P-180L BR61410
MODEL:3-180l-4
Ser No: 17AG005BS90537 Volts: 400D  50/60HZ  MIN  3520  7.5KW 
132-S EE T4. 4.1KW 9.3A 50HZ Oy Leinolat type 6M3/S
132S-04 5KW 9.9A 0.85PF
TYP KGOG 623 E 7/500  IP44 NR.2781146 180V 1.5A 200W 3000RPM GETR.GF130-10 I 30:1
W21-9.2KW-2P-132M  S.NO:BV89427
TYPE:ET ENCL:TEFC-WP  380V/50HZ/7.5KW/2930RPM
TYPE:ET ENCL:TEFC-WP  380V/190/380V/50HZ/5.0/3.7KW
W21-160M-4P380V/50HZ/F/IP55/B35T/11kw
MOTOR TERMINAL BLOCK TYPE:280SM4
HGF 450L 560KW/10000V/6P/50HZ
3 AL90/L-6 380V 50HZ 1.2KW 3.24A :05DEZ05 GY82888 IP55
EPG 043L112/534 IP54 NR.2.769402 180V 3000RPM GETR.F129-195 I=30:1 PINVDE 0530
2HP 4P 90S/L WAF1
ODG 612 T/500 440-480V 60HZ 0.21KW :1.1A 220V 50HZ 0.18KW 0.65A
ODG534T-541 380/400VAC 50/60HZ 25:1
ODG632 G130 IP54 250W 2820RPM 230/400V 1/30 93RPM 14NM NR.2785754
ODG712 S30 IP54 370W 2800RPM 230/400V 50HZ 4/1 683RPM NR.2786917
ODG632 GF130 24/1 116RPM 12NM NR.2784935
ODG532 G130 120W 10/1 275RPM 2.95NM NR.2785146
ODG632 G130 250W 30/1 93RPM NR.2785143
ODG612 GF130 180W 30:1 93RPM NR.2784.933
ODG612 G130 180W 30/1 93RPM NR.2785145
ODG712 0.37KW NR.2821719
ODG632 0.25KW NR.2822050
ODG612 0.18KW NR.2822053
FRAME.145TC 09/05.GX27887 HR(KW)1.5/1.1 RPM.1450.PE.0.83 IP55.NEMANOM.EFF.84.0 3/4LDADEFF84.0 VDLIS190/380.AMPS.4.9/2.5.AMP40C SFA5.6/2.8 201.515ZP3K256TC ALT1000MAS
THERMISTOR/TEMISTOR(PTC) Max.masuring voifage=2.5vdc max.fensao.defesfe=2.5vdc
FRAME 258TC 09/05 BT27475 HR(KW) 15/11 RPM1445 PFO.85 IP.55 HZ50 NEMA.NOM EFF.91.0 3/4LDAD
01536EP3E254TC  11KW  380V 21.5A 50HZ IP55 F
TYPE:01536EP3E254TC 11KW 380V 21.5A  50HZ IP55  F
19JAN07 CAO6038
MODEL#:02036ES3E256JP
TYG:EPG 133/500 G-MOTOR IP:54 NR:2605587 GETR ZB45 I:35:1
ODG 634 U/500 Nr.2 836 159
3-AL90S/L-6
HF31545 1.5KW 1.5KW
11SET07 CD88215  3-180L-4 22KW 380V 50HZ 1460/min IP55
TYP:ODG 634 TDI 0.18KW Nr.2.819.096
W21-185KW-4P-315S/M-B3R(E)-660V-50HZ-IE1
GVE246-100
3-225S/M-4 -37KW
CX020404P 480V 15KW/60HZ/1760RAM
3-225S/M-4 37KW SN:0A93203
00736EP3ER2131C  03SET09 1005427030
123225 7
300002025   Drive motor with cord  i=25:1
MOTOR 7.5KW IMV1 132M4 400/690V 50HZ
W21 200/4/504/5tsd. part # 1080414809
TYP:UEC425E050 17830M 3000rmp 50W 50/60HZ En60034-1 IP54 ISKI:B DVC24V Max2.5A
7.5HP-2P184JF WFF1  208-230\460V
TEX160L 15KW/380V/50HZ/1450RPM/INS.CL:F  03MAY11 11712275 
TYP:ODG 634 U/500 Nr:2825456
HGF500L :50HZ :600KW :990/ :10KV :42A Nr:163712
3-160L-4/2 3.3KW/13.5W.50/60HZ 400~480V.IP55 NO.1.29MA108 1001594827 NO.2 10705911
Typ:ODG 638 No.:2708653
TEX160M  11KW/380V/2940R/20.8A/SN:7256985
TEX160M  11KW/380V/1450R/SN:8208008
TEX180M  18.5KW/380V/1465R/SN:8250737
FRAME:W21-225S/M-06 1008854945
FRAME:444/5T SF1.15 TYPE:ET 1700LBS 10015ST3JIE444J
TYP:ODG 612 Nr.2794953 GF130-10 30:1
BG 315S/M 4-POL. 200KW 1480rpm 380-415/660Volt
ODG 534 T/565 50HZ/0.09KW
EPG133 ZB45/500 IP54 180V 1.20A 1=35:1 3000RPM NR:Z 605 587
PH(3)HP(KW)75 55 380V 101A 2955RPM FRAME 404/5TS 50HZ AH1000 masL 0709 Z000033411 07530EP3J405TS
PH(3) HP(KW)75 55 380V 101A 2955RPM FRA
TYP:ODG 612 Nr.2794953 GF130-10 30:1
TYP:ODG 614/500 Nr.2 235 346
3-160m-2 ART-NR:545165
125HP 4P 444/5T WFF2
30kW 6P 225S/M WFF2
EPG42
AL112M-04 690V 3PH 50HZ 4KW 4.74A 1440RPM IMV1 IP55 :14/6008 1002458500
C01360S3EJPR56J 0.75KW MOD:1UT01CONXJ001020
Type EPG 042
380V 55KW 1475RPM 50HZ FRAME:250S/M INS:F IP55 EEXDIIB T4 Parmil NO 4754/6870
TYP:EPG 042  NR.2842810  180V  60W  2000RPM  GETR:G12-10  18:1
3-250S/M 55KW 380/680V 50HZ 4P S/N:BH79554
3-315S/M 150KW 380V 50HZ 4P S/N:BH79548
CD88215-070570876-European-50HZ-22KW-4P-180L-380-415/660//440-460V-B3T
ODG632 SF30-221; Nr:2664487
3-90S-4 1.1KW DIIBT4 380V IP55
WEG/VDE 0530 IEC 34-1
ODG534 IP54 0.09KW 1370MIN-1 230/400V/50HZ
W22 1.5KW 143T 3490RPM 230/460V 60HZ 3PH
ODG 532/500  200V/50HZ
:ODG 534 Z45(ODG 638)
3~100L-2
3~112M-2,
T201-z(** 40*20*42mm),3mm For Motor Type:SL8081/14F 3500KW