Quạt gió

Contact Contact Us

Fax:0084-024-66644590

Tel:0084-024-66644591

Email:sales@big-tree.vn

Add:Số 37, ngõ 209, ngách 173/37, đường An Dương Vương, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Kurita HOAPF-20BSA  400W 200V
PF20BTA(φ3 220V 400W) :PF-20BT2G
S-16BM(φ3 220V 200W) :S-16BT2G
PF-12BSG(φ1 200V) :PF-12BS2G
PF-12ASD  80/100W 200V 50/60HZ
PF-16BTF  4P  AC380V  50HZ    :PF-16BT4F 400W 3PH 380V 50HZ
PF-14BSD  100V  4P   :PF-14BS1G 100W  100V 50/60HZ
PF-8BSD 1PHASE 26/32W 200V 50/60HZ 4P
PF-20BSA 200V  400W 86M3/MIN S/N:P43006J
PF-14BSDPF-14BS1D 100V 50HZ
WP-30BT4G φ750 14000m3/h 160PA 1.5KW 6P 380V 50HZ
PF-16BTFPF-16BT4F 380V 50HZ 4P
PF-12BT4G 50W 380V 50HZ
PF-20BSA :PF-20BS2G 200V 50/60HZ
PF-16RTF 380V
PF-24AT2G 0.75KW 6P 210V 50HZ
PF-30AT2 1.5KW 6P       220V 60HZ
PF-20AT2A 0.4KW 6P      220V 60HZ
PF-12BSG 200V :PF-12BS2G
PS-12
GN-12D1
PF-10BSD
PF16-BTG 4PH AC200V 200W
PF-16BTF 380V
PF-16BTA 3 380V 0.2KW
PF-16BTA  :PF-16BT4G 0.2KW 380V 50HZ 80℃ F
:PF-16BT2F 0.4KW 200V/220V 50/60HZ
S-24B-1M 750W 3200V 50HZ 6P ,
PF-16BT4F 400W 3PH 200/220V
PF-10BSD  200V 50/60HZ
PF-16BT4G 200W 380V 50HZ
PF-16BS2G 255/264W  IΦ 220V 1.9A 4080/4680
KBW3-54A 550W 3 380V 50HZ 6P S/N.W60029N
PF-16BT2G 200W 380V/50HZ
PF-12ATG
PF16-BTG-4PHPF16-BT2G AC200V 200W
PF-20BTA 200V、50Hz
PF-18BTA 200V、50Hz
EPP-18B 250W 3200V 50/60HZ 6P
EPP-20B 400W 3200V 50/60HZ 6P
PF16-BTF-4PHPF16-BT2F AC200V 400W
PF-12BSDPF-12BS2G 220V
PHASE 1
PF16-BTG 4PH AC200V 400W
PF-16BT2F
PF-14AS1D 100W 100V 50HZ 4P 2484/2898m3/h
PF-16BS2G 220V
PF-16BS2G 200V 50/60HZ
PF-30BT2G 11250m3/h 205pa 380V 50HZ 1.5KW -35-50℃ 85% ф750mm
PF-30BT2G 200V
PF-24BTA,:PF-24BT2G 3Φ 200VAC  750W
S-16BT4-5 3PH 200V 50HZ
PF-10BSD 220V/0.35A
PF-16B2G 220V 50HZ
PF-16BT4 200W 4P 200V/50/60HZ S/N:P16280T
PF-14AS2D 200V/50/60HZ
PF-14BTG 200V/90/125W/50/60HZ
PF-12BSD 220V
PF-10BSD 220V
PF-14ASG 200V 50/60HZ
PF-16BS2C 200W 4P 200V/50/60HZ
S-12BM 50W 200V 50/60HZ 4P
PF-16BSG :PF-16BS1G 100V 200W  4P
PF-24A 200/220V S/N:P22177R
PF-24A 200/220V S/N:P22111P
PF-10BSD 100V 43/48W 50/60HZ 4P
PF-16ATG
PF-12ASG 500A 16V
PF-12BS2G  1PH200V/50/60HZ
PF-24A :PF-24A72G 200/220V
PF-12BSG 100V 50/60HZ
PF-12BSG :PF-12BS1G 100V 50/60HZ
PF-16BSG 200W 200/200/220V,50/60/60HZ