Quạt gió

Contact Contact Us

Fax:0084-024-66644590

Tel:0084-024-66644591

Email:sales@big-tree.vn

Add:Số 37, ngõ 209, ngách 173/37, đường An Dương Vương, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

NISHIMURA HOA


CB300 2.2KW 380V 50HZ
CB300  2.2KW  380V   50HZ
TB-300 2.2KW 2P 3200/220V 50/60HZ
NK-4 3PH 200V 50HZ/60HZ
KF-50/100/200/400/MF-750E/1500E/2200E
NB-75/NE-5/6/8E/15E/20E
NB-4/5/6/850E・860E
NK-5/8E/200E/300E/500E/750E/1000E/1500E
TB-100E/200E/300E/500E

FB-100R/200R/400/750E/2000R/3700R/5500R/7500R/9000R
SF-400/750E/2000R/3700R/5500R/7500R
SK-500E/750E/1000E