Động cơ

Contact Contact Us

Fax:0084-024-66644590

Tel:0084-024-66644591

Email:sales@big-tree.vn

Add:Số 37, ngõ 209, ngách 173/37, đường An Dương Vương, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Động cơ điện Toshiba

Động cơ Toshiba, biến tần Toshiba

IK-FCKA21
TIKK-FCKW11  300KW 4P 400V 50HZ IP55
TIKK-FCKW11 3OOKW 4P 400V 50HZ IP55
IF-CKL8 2.2KW 4P 380V
TIKK-DCK8
IK-DBKK8 2.2KW 200V 50HZ 4P
IK-FCKLW8 0.4KW
IK-FCKLAW21 2.2KW
TIKK-FBKW21A 22KW
IK-DBKK8 2.2KW 3PH 200V 50HZ 4P
GM-S 0.75KW 1:25 200V
IKH-FBK-4P-5HP 3PH 380V 50HZ
IK-FCKLA21 2.2KW 380V
TEC-2137-2000
ATB45L 0.4SU 0.4KW 1:45 200V
IK-FCKLK8 0.4KW 2P 200V
VFNC1S-1004P
IK-DBKK8-4P-1.5KW  200V/50HZ/60HZ
1K-DBKK8
IK-FBKW8XX 3.7KW 380V 50HZ 4P 112M S/N:60089081
IK-FBKK8 0.4KW 4P 200V
IK-FCK8X 3.7KW 200V 50HZ 2P
TIKK-FCKAW21 18.5KW 220V 50HZ 2P
IK-FCK8
IKK-FCKA21 5.5KW 380V 50HZ 2P
IKK-FCKA21 7.5KW 380V 50HZ 2P
IKK-FCKA21 15KW 380V 50HZ 2P
TIKK-FBK1   37KW 4P 380V 50HZ 
2、TIKK-FBK1   18.5KW 4P 180M 380V 50HZ
TIKK-FCKLAW21   15KW 4P 380V 50HZ 3PH IP55 :160L
TIKK 200KW/6600V/27A/10POLES
TIKK-FBKA21 0.75KW 4P 200V
IK-DBKK8  1.5KW 4P 200/220V 50/60HZ 90L
Y71M-4-CZ IK-FBKKW8 0.4kw 4 380/400/415/400/440V 50/50/50/60/60HZ
TIKK-FBKA21 15KW 200V 50HZ 4P
SKD-DBKK2 0.4KW 100/200V 50/60HZ 4P S/N:07033590
TIKK-FBKA21 380V 50HZ 6P 132M
TIKK-FCK21A 15KW 380V 50HZ 6P 180M
VFS11S-2015PL-WN
VFPS1-4750PL
PS1-4900PC
IK-FBKK8   0.2KW  4P   200V
IKH-FBK8 :IK-FBKA21 1.5KW 380V 50HZ 4P Frame:90L
IKK-FBKA21 7.5KW 380V 50HZ 4P Frame:132M
TIKK-FBK11XX 75KW 200V 4P 1800rpm (60HZ.)
IKK-FBKA21 11KW 200V 50HZ 4P
VFS11-2075PM-WN
VFS11-2150PM-WN
IK-FOKLK8 0.4KW/4P/200V/50HZ
IKK 160L 11KW S/N:GRA9794MR1
IKK-FBKA21   5.5KW380V/50HZ
VLASX-035P3-AVM TOEI
VLASX-012P2-AVM TOEI
VLASX-025P2-AVM TOEI
VLBSV-ZA04030-B TOEI
VLBSV-ZA07530-B TOEI
VLBSV-ZA04030 TOEI
VLBSV-10015 TOEI
IK-FCKBS8 0.75KW 200V 50HZ 4P 80M S/N:70411061
TIKK-FCK21 37KW 2P 380V 50HZ  NO:20172172
IDF-CVKW11 300KW 4P 380V 50HZ
IKK-FBKW8  11KW
IKK-FBKA21  5.5KW 380V 4P
TIKK-FBK21  45KW  6P  380V/50HZ
VFPS1-2220PL
VFS11-2150PL
VFS11-2075PL
IK-FCK8 2.2KW 200V 50HZ 2P
IKK-FCKLA21  5.5KW 200V 50HZ  4P
IK-FBKA21  1.5KW 4P 380V 50HZ
IK-FBKA21 3.7KW 4P 380V 50HZ
IK 3.7KW 4P 380V 50HZ 8.10A 1400R/MIN S/N:4242999
TIKK 18.5KW 4P 380V 50HZ 36.5A 1455R/MIN S/N:40068456
IK-FBKA21
TIKK-FBKW21A  55KW 4P 380V 50HZ S/N:70010449
TIKK DBK21 22KW 380V 60HZ 4P
TFO-K 2P 2.2KW 380V
TKK-FCK8 5.5KW 380V 50HZ 4P S/N.64084818
TWF 4805A 0.75KW 380V 50HZ 4P
IK-FBKK8 0.4KW  6P  380V
SIK-EBKK3
IK-FBKA21 2.2KW4P 380V 50HZ
IKK-FBKA21 11KW 4P 380V 50HZ
IKK-FBKA21 15KW 4P 380V 50HZ
TIKK-FCKW21 230KW
4F3050L2BKFPGD01 37KW 50HZ 380V
4F3025L2BKFPGD01 18.5KW 50HZ 380V
4F3002L2BKFP01 1.5KW 50HZ 380V
4F3030L2BKFPGD01 22KW 50HZ 380V
4F3003L2BKFP01 2.2KW 50HZ 380V
4F3015L2BKFPGD01 11KW 50HZ 380V
4F3005L2BKFP01 3.7KW 50HZ 380V
TIKK-FBKW21A  55KW  4P 380V  S/N:70010449
TIKK
TKKH-FBK8
TKKH-FCK11 75KW 400V
VFS11-2110PM 200V 11KW
VLASX-025P2-AVM-0200
VLASX-012P2-AVM-0200
VLASX-035P3-AVM-0200
IK-FCKLK8
IK-FCKLA21 2.2KW 380V 4P
VLBSV-ZA02030
TIKK-FBKW21 45KW 4P 380V S/N:20111542
IKK-FBKW8 7.5KW 4P 380V S/N:20113712
TIKK-FCKLW21 37KW 4P 380V S/N:20144720
TIKK-DCX8
TIKK-FBK21A 30KW 380V 4P
IK-FBKK8  0.75KW 4P  200V
IK-FCKLA21 2.2KW 380V 50HZ 4P
IKK-DBKK8 2.2KW
12M2-100RB 1000W
IK-FBK8 :IK-FBKA21 1.5KW 380V 4P
IK-FBK8 :IK-FBKA21 1.5KW 220V 4P
IK-FBK8 :IK-FBKA21 3.7KW 380V 50HZ 4P
TIKK-FBK21A 30KW 6P  380V  SER:NO:54155287
VLBSV-18030-G S/N:V1803068805
VLBSV-10030-G
IK-FCKL21 2.2KW 200V 50HZ 4P S/N:70528280 MH-20
TIKK-FBKW21A   45KW  6P  380V/50HZ
50696692M:TKKF-FBKW11-4P-250HP 60000V/50HZ
TIKK-FBKW21A    75KW  6P  380V/50HZ
750w 380v 4p 50hz
IK-FBKKW8 0.75KW 4P 380V/50HZ 380V/50HZ
IK-FBKK8 0.4KW () 4P  380V
VLBSV-ZA04030
IK-FCKL8 :IK-FCKLA21  2.2KW 380V 50HZ 4P
IK-FCKLA21-2P 1.5KW 380V
IK-FCKLA21 2P 1.5KW 380V
TIKK 30KW 6P
IK-FCKLK8 0.75KW 2P 200V/50HZ
IK-FCKLK8  0.4KW  2P   200V
SIK-DBKK8  0.2KW 100V 50HZ 4P
IK-FCKLW21  1.1KW 2P 200/220V 60HZ 3PH  S/N:60255979
IKK 5.5KW 380V 1440/min
IK-FBKK8 0.2KW 380V 50HZ 4P
()
IKK-FBKA21  7.5KW 4P 415V 50/60HZ 132M :B IP55
TIKK-FBKA21  15KW 4P 415V 50/60HZ 160L :F IP55
TIKK-FBK21A  18.5KW 4P 380/400/415V 50/60HZ 180M
IKK-FBKA21  7.5KW   4P  415/50-60HZ  132M
TIKK-FBKA21  18.5KW  4P  380-400-415V/50HZ
TIKK-FCKW21A 22KW 6P 380V 50HZ
IK-FBKW8 3.7KW 6P 380V 50HZ
TIKK-FCKLW8 15KW 2P 380V 50HZ
IK-FBKW8 1.5KW 4P 380V 50HZ
VFAS1-4300PL
IK-DBKKB
5.5KW/4P/380V/50HZ    (
IKK-FBKA21-4P-5.5kw 380V 50HZ
IK-FBKA21-4P-3.7KW 380V 50HZ
IK-FBKA21    2.2KW 6P 380V 50HZ
TIKK-FBK21A  30KW  6P  380V/50HZ  S/N:54155287
IK-FBK8X 0.75KW 4P 200V 50HZ S/N:60274022()
IK-FBK8X 0.75KW 4P 200V 50HZ S/N:60274022(EMS)
TIKK-FBKA21 15KW 4P 380V 50HZ
IK-FBKK8 0.4KW 4P 380V 50HZ
IK-FBKK8 0.75KW 4P 380V 50HZ
IKK-FBKA21 5.5KW 4P 380V 50HZ
IK-FCKA21 :IK-FCKLA21 2.2KW 2P 380V 50HZ
TIKK-FBK21A 22KW 4P 380V 50HZ
IK-FBKA21 2.2KW 4P 380V 50HZ
VLBSV-10015-B
IKK-FCKA21 7.5KW 2POLE 380V/50HZ
IKK-FCKA21 5.5KW 2POLE 380V/50HZ
IKK-FBK21   55KW  4P   380V
TIKK-FBKA21   30KW  4P  380V
TIKK-FBK21   22KW  4P   380V
TIKK-FBKA21   15KW  4P   380V
TIKK-FBK11   75KW  4P   380V
IKK-FBK21   5.5KW  4P   380V
IKK-FBK21  11KW   4P   380V
IK-FBKA21  3.7KW  4P  380V
TIKK-FBK11   90KW   4P  380V
IK-FBKK8    0.4KW  4P   220V
IK-FBKK8   0.75KW  4P   380V
IK-DCKL21  3.7KW  4P   380V
IK-FBKA21   2.2KW   4P   380V
IK-FBKKW8-0.75KW-380V*50HZ*4P :80M :E
IK-FBKAW21-1.5KW-380V*50HZ*4P :90L :B
IK-FBKAW21-2.2KW-380V*50HZ*4P :100L :B
IK-FBKAW21-3.7KW-380V*50HZ*4P :112M :B
IKK-FBKAW21-5.5KW-380V*50HZ*4P :132S :B
IKK-FBKAW21-7.5KW-380V*50HZ*4P :132M :B
IKK-FBKAW21-11KW-380V*50HZ*4P :160M :B
IKK-FBKAW21-15KW-380V*50HZ*4P :160L :B
IK-FBKKW8-0.4KW-380V*50HZ*4P :71M :E
TIKK-FCKW11  225KW(300HP)  4P   6000V/50HZ  IP55  SF=1.15
TIKK-FCKW11  175KW(230HP)  46P  6000V/50HZ   IP55  SF=1.15
TIKK-FCKW11   375KW (500HP)  4P  6000V/50HZ  IP55  SF=1.15 
TIKK-FCKW11  175KW(230HP)  4P  380V/50HZ  IP55  SF=1.00F 
TIKK-FBKW21A  30KW  4P  380V/50HZ  1P55  SF=1.15 F
IK-FCKLA21 1.5KW 200V 50HZ 2P